.

Samen realiseren wij je dromen


OVER MIJ

Ik ben geboren en getogen op Curaçao en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Naast judo vond ik alles wat te maken had met de bouw met name tekenen heel erg interessant. Dit is de reden geweest dat ik na het basisonderwijs besloten heb om bouwkunde te gaan studeren, eerst op de LTS, MTS en daarna de HTS op Curaçao. Tijdens mijn studie periode op de HTS heb ik een stageperiode van 6 maanden bij een van de meest bekende aannemersbedrijf in Nederland moeten doen als assistent hoofduitvoerder.  Naast het werkervaring in de uitvoering voor verschillende projecten tijdens mijn studieperiode, bleek ook de combinatie tekenen en rekenen erg fascinerend. Hierdoor ben ik op de HTS in 2004 ben afgestudeerd in de Bouwkunde & Civiele Techniek, met als specialisatie bouwkunde en constructieleer.

Na mijn afstuderen op de HTS ben ik verhuisd naar Nederland om verder te gaan met mijn studie aan de TU Delft op de faculteit Civiele Techniek met specialisatierichting Bouwkundige constructies. Tijdens mijn studie ben ik aangenomen bij een wereldwijde bekende ingenieursbureau als constructief tekenaar. Aansluitend op de reguliere teken werkzaamheden, kreeg ik de mogelijk om ook constructieve berekeningen te maken.