.

Samen realiseren wij je dromen


BENESTRO Raadgevend Ingenieursbureau

BENESTRO Raadgevend Ingenieursbureau is opgericht in 2021 door Neftely Ortela. Het bureau verstrekt bouwkundige en constructieve diensten met de volgende hoofdactiviteiten:

  • Ontwerpen en detailleren van bouwkundige constructies met name woningen- en utiliteitsbouw.
  • Constructieve berekeningen met name beton, staal en hout conform de Europese normen constructieve veiligheid (Eurocodes) en Nederlandse praktijkrichtlijnen (NEN, NPR) 
  • Constructieve tekeningen en detailtekening voor vergunning aanvraag conform WABO, Bouwbesluit 2012.
  • Deskundig advies met betrekking tot het ontwerp
  • Begeleiding tijdens het uitvoeren van het project

De tekeningen en berekeningen worden gemaakt met behulp van Autodesk en andere moderne rekenprogramma. Dit alles in nauwe samenwerking met de klant.